FAO: قیمت جهانی مواد غذایی در سال 2020 بالاترین میزان در 3 سال گذشته است