4 سویه ویروس SARS-CoV-2 در مصر وجود دارد که علائم مختلفی ایجاد می کند