کسری تجاری آمریکا به بالاترین سطح در بیش از 14 سال گذشته رسیده است