کره و هند در حال افزایش اقدامات مقابله با آنفلوانزای مرغی هستند