کره شمالی از تکمیل توسعه زیردریایی های هسته ای خبر داد