کره جنوبی ممنوعیت رفت و آمد در خارج از سئول را شل کرد