کره جنوبی به دلیل شیوع بیماری ازدحام زندان در سئول را کاهش داده است