کره جنوبی بار دیگر بر تعهد خود در اجرای توافق نامه های بین کره ای تأکید کرده است