کره جنوبی امیدوار است که پیام مثبتی درباره روابط بین کره ای دریافت کند