ژاپن و کره جنوبی در حال بررسی راه هایی برای از سرگیری گفتگو با کره شمالی هستند