ژاپن: صنعا تاکایچی نماینده کاندیداتوری خود را برای ریاست حزب LDP اعلام کرد