پشت اختلال در سرمایه گذاری چین در زمینه انرژی زغال سنگ در خارج از کشور