پایتخت کامبوج دبیرستان ها را در 15 سپتامبر بازگشایی می کند