ویتنامی ها در مالزی علیه کووید -19 واکسینه شده اند