وضعیت در افغانستان: ایران به تلاش های خود برای کمک های بشردوستانه ادامه می دهد