وزیر امور خارجه ژاپن از آمریکای لاتین و آفریقا بازدید کرد