وزیر امور خارجه مکزیک قصد دارد در سال 2024 نامزد ریاست جمهوری شود.