وزرای خارجه روسیه و ایالات متحده مذاکرات خود را قبل از شورای قطب شمال انجام خواهند داد