هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول از اختصاص 650 میلیارد دلار برای سازوکار SDR پشتیبانی می کند