هند: آتش سوزی بیمارستان منجر به کشته شدن 10 نوزاد شد