هزاران پاسدار ملی آمریکا برای مراسم تحلیف جو بایدن آماده هستند