نیویورک در حال گسترش واکسیناسیون برای افراد مبتلا به بیماری زمینه ای است