نیوزلند روش خود را برای مقابله با کووید -19 تغییر می دهد