نروژ: اتومبیل های برقی بیش از 50٪ از فروش خودروهای جدید را در سال 2020 تشکیل می دهند