نرخ بیکاری در ژاپن به دلیل COVID-19 بالاترین در 11 سال گذشته است