نخست وزیر انگلیس و بسیاری از اعضای کابینه خود را برای سفر به ایالات متحده آماده می کنند