نخست وزیر اسرائیل در حال تسریع در برنامه های توسعه شهرک در کرانه باختری است