ناامید باشید زیرا فراموش کردن رمز ورود کیف پول الکترونیکی به ارزش 220 میلیون دلار