مجلس نمایندگان ایالات متحده تلاش آقای ج. بایدن را برای برگرداندن پیروزی وتو کرد