لائوس در 24 ساعت گذشته فقط 1 مورد COVID-19 ثبت کرده است