فیلیپین موافقت می کند 30 میلیون دوز واکسن COVID-19 Covovax خریداری کند