علاوه بر توییتر ، بسیاری از شبکه های اجتماعی رئیس جمهور ترامپ را ممنوع کرده اند