صوفیا تا پایان سال 2021 به صورت انبوه تولید می شود و در خدمت اقتصاد همه گیر است