شیوع عفونت سالمونلا که توسط لاک پشت های زینتی آمریکایی منتقل شده است