شاخص فعالیت تولیدی ایالات متحده در دسامبر سال 2020 بالاترین میزان در بیش از دو سال گذشته است