رهبر عالی ایران از ایالات متحده خواسته است تحریم های یک جانبه را لغو کند