راه اندازی یک پروژه فوق العاده جاده ای با هزینه کل 6.27 میلیارد دلار