رئیس جمهور پوتین پیشنهاد می کند که “گذرنامه واکسن” برای مردم صادر شود