رئیس جمهور ترامپ قول داده است که در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت نکند