رئیس جمهور ترامپ خواستار صلح است ، و از معترضین خواست تا به خانه خود برگردند