دیمیتری ترامپ ، رئیس جمهور ایالات متحده خواستار رفع تنش و عصبانیت است