دلیل این که رئیس جمهور سابق ترامپ بعید است در پرونده فیس بوک و توییتر پیروز شود