در 24 ساعت گذشته ، هند بیش از 51000 مورد COVID-19 را ثبت کرده است