در غرق شدن یک قایق در جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از 100 نفر جان باختند