در بسیاری از تیراندازی ها در ایالات متحده حداقل هشت نفر کشته شدند