دانشجویان فیلیپینی از پشت بام ها بالا می روند ، برای تحصیل در اینترنت به گورستان می روند