خطر فروپاشی سیستم مراقبت های بهداشتی ایالات متحده پس از تعطیلات به طور کامل