جو بایدن ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده سطح کمک های غذایی را برای مردم افزایش داده است