جف بزوس ، میلیاردر با صرف 10 میلیارد دلار ، بیشترین خیریه ها را در سال 2020 به دست می آورد.