تیراندازی در دانشگاهی در روسیه: دست کم 8 نفر کشته و عامل جنایت بازداشت شد